Forma

FORMA ยกกระชับใบหน้า หย่อนคล้อยไม่เจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น

การใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุในการส่งผ่านความร้อนลงสู่ผิวในชั้นลึก จะช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างเส้นใย Collagen ในชั้นใต้ผิว
ซึ่งผลในระยะยาวจะทำให้ผิวมีความตึงกระชับมากขึ้น ใช้ A.C.E Technology (Acquire,Control,Extend) ซึ่งทำให้การปล่อยพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถควบคุมอุณหภูมิผิวบริเวณที่ทำการรักษาให้มีความคงที่ตลอดระยะเวลาที่ทำการรักษาLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *