Virgin Secret

Laser กระชับช่องคลอด อีกระดับ ของการดูแล “จุดซ่อนเร้น”

เป็นกระบวนการให้ความร้อนในชั้นใต้ผิวด้วยคลื่นความถี่วิทยุชนิด Bi-polar ที่มีการวัดอุณหภูมิตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำการรักษา และเพิ่มความกระชับโดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายในจุดซ่อนเร้น หลังจากทำจะรู้สึกถึงความกระชับได้ทันที และลดอาการช่องคลอดหลวม โดยไม่ทำให้เกิดรอยแผล และไม่ต้องพักฟื้น

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *